Người đại diện nhà cung cấp: Công ty TNHH An Thạnh

Địa chỉ liên hệ: Lô 26-27-28 Đa Phước 4, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: nhahanganthanh@gmail.com

Phone: 02363731 761

Fax: 0236.3731 760