Người đại diện nhà cung cấp: Hà Thi Đan Phượng

Địa chỉ liên hệ: 6, Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: info@mptelecom.com.vn

Phone: 02363945676

Fax: 02363945 676