Người đại diện nhà cung cấp: PHẠM HỮU TÂM

Địa chỉ liên hệ: 29 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: info@nhanphuthai.com

Phone: 0936149999

Fax: 0236 3768 989