Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Thị Xuân Hằng

Địa chỉ liên hệ: 112/5 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: onghutgiaygreen.vn@gmail.com

Phone: 0906421286

Fax: