Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Thị Vân Anh

Địa chỉ liên hệ: 717/7 Ngô Quyền - Sơn Trà - Đà Nẵng - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: anh.nguyen@homecares.vn

Phone: 0901 142 289

Fax: