Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Văn Vũ

Địa chỉ liên hệ: 157 Thế Lữ - Quận Sơn Trà TP Đà Nẵng - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: info@vinatoanluc.vn

Phone: 0236.3933719

Fax: 0236.3933729