img
img

Zebex Z 6010

Công ty TNHH Công NGhệ Số

Tổng lượt truy cập: 51 - Cập nhật: 8/13/2018 11:46:00 AM
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6010: - Công nghệ laser diode 650mm, - Số tia: 20tia - Tốc độ quét: tự động - Đầu đọc 20 tia nhỏ nhất, hiệu xuất cao...
company name

Công ty TNHH Công NGhệ Số Công ty TNHH

Xem thông tin công ty
Thông tin chi tiết

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6010:

- Công nghệ laser diode 650mm,

- Số tia: 20tia

- Tốc độ quét: tự động

- Đầu đọc 20 tia nhỏ nhất, hiệu xuất cao nhất

- Kết nối: USB ( Order PS2, RS 232)

Tel: 04.36.255.198
Mobile: 0915 66 22 36