img
img

Zebex Z6182

Công ty TNHH Công NGhệ Số

Tổng lượt truy cập: 51 - Cập nhật: 8/13/2018 11:46:00 AM
Đầu đọc mã vạch Zebex Z6182: - Công nghệ Laser diode 650mm, 32 tia - Tốc độ quét: 2400 scans/s - chế độ quét: Tự động - Có thể đặt trên...
company name

Công ty TNHH Công NGhệ Số Công ty TNHH

Xem thông tin công ty
Thông tin chi tiết

Đầu đọc mã vạch Zebex Z6182:

- Công nghệ Laser diode 650mm, 32 tia

- Tốc độ quét: 2400 scans/s

- chế độ quét: Tự động

- Có thể đặt trên bàn hoặc âm bàn

- Kết nối: USB( Order PS2, RS 232)

Tel: 04.36.255.198
Mobile: 0915 66 22 36