Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Thái Sơn

Địa chỉ liên hệ: K196/41 Trần Cao Vân,Tam Thuận,Thanh Khê - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: sonvietcamera@gmail.com

Phone: 0975422583

Fax: