Người đại diện nhà cung cấp: Võ Duy Khương

Địa chỉ liên hệ: 31 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: nhi.nguyen@dnes.vn

Phone: 02363539966

Fax: