Người đại diện nhà cung cấp: Phạm Khắc Tiến

Địa chỉ liên hệ: 102 Bế Văn Đàn hoa khe - da nang - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: khactien1588@gmail.com

Phone: 0905385467

Fax: