Người đại diện nhà cung cấp: Hà Ngọc Thống

Địa chỉ liên hệ: 213 Hùng Vương - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: achaucc@yahoo.com

Phone: 02363732430

Fax: 02363733340