Người đại diện nhà cung cấp: Trịnh Thị Hồng

Địa chỉ liên hệ: 23 Phú Lộc 16, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: trinhhong2011@gmail.com

Phone: 01215634569

Fax: