Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Hậu

Địa chỉ liên hệ: 59 Nguyễn Quyền Cẩm Lệ Đà Nẵng - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: lvbinh76@gmail.com

Phone: 0978726926

Fax: