Người đại diện nhà cung cấp: Phan Đình Phương

Địa chỉ liên hệ: Lô 1C, Khu công nghiệp Đà Nẵng - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: ansinhvietnam@gmail.com

Phone: 02362224525

Fax: 0236 3933310