Người đại diện nhà cung cấp: marketingthucphamminhanh@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: 40 Hoàng Diệu, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: marketingthucphamminhanh@gmail.com

Phone: 02363846648

Fax: 02363846648