Người đại diện nhà cung cấp: Trịnh Bằng Có

Địa chỉ liên hệ: 97- Phan Châu Trinh - Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: otc@phuongdong.com.vn

Phone: 02363822184

Fax: 02363 822 854