Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Đăng Trung

Địa chỉ liên hệ: 7 Hàm Nghi, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: highmarksecurity@gmail.com

Phone: 0236 3690089

Fax: