icon
about

Video giới thiệu

Video đang cập nhật

VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XANH

Lô 29 Bùi Tá Hán, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thành phố: Đà Nẵng
  • Năm thành lập: 2017
Ngày 11 tháng 8 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ lần 01, số 08/2017 cho Viện Phát triển Công nghệ xanh.

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ lần 01, số 08/2017 cho Viện Phát triển Công nghệ xanh.

Viện Phát triển Công nghệ xanh là đơn vị do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng thành lập theo Quyết định số 194/QĐ-LHH ngày 02/8/2017, đồng thời là cơ quan trực tiếp quản lý Viện.

Trụ sở chính của Viện Phát triển Công nghệ xanh đặt tại Lô 29 Bùi Tá Hán, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. Người đứng đầu tổ chức là bà Huỳnh Thị Kim Cúc.

Lĩnh vực hoạt động của Viện bao gồm:

- Nghiên cứu các lĩnh vực khoa học công nghệ, bao gồm: Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Các lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm. Trọng tâm là Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học nông nghiệp.

- Phát triển công nghệ, bao gồm triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Các lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động chuyển giao công nghệ; Dịch vụ tư vấn; Dịch vụ sở hữu trí tuệ; Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Dịch vụ thông tin, thư viện, lưu trữ; Dịch vụ dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; Hoạt động điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; Thống kê, điều tra xã hội; Dịch vụ khoa học và công nghệ khác.

XEM THÊM

support Hỗ trợ trực tuyến
Hotline Hotline 0914080176
email Gửi liên hệ