img
img

Máy chuyên dùng để tiện khuôn ly tâm đúc ống bê tông

Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường

Tổng lượt truy cập: 167 - Cập nhật: 14/07/2020 11:13:14 AM
1. Khuôn ly tâm đúc bê tông ống cống có đường kính ống bi đến D2000mm. 2. Khuôn ly tâm đúc bê tông trụ điện có chiều dài khuôn đến L20m. 3. Khỏa mặt...
company name

Công ty Cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường Công ty cổ phần

Xem thông tin công ty
Thông tin chi tiết

1. Khuôn ly tâm đúc bê tông ống cống có đường kính ống bi đến D2000mm.

2. Khuôn ly tâm đúc bê tông trụ điện có chiều dài khuôn đến L20m.

3. Khỏa mặt bích có đường kính đến D2500mm.

Giấy chứng nhận Số 04/2019/DNKHCN ngày 21/10/2019