Tin mới nhất


TỌA ĐÀM LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Hội thảo “ỨNG DỤNG CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG, PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU” tại Đà Nẵng.

Đào tạo nhân lực công nghệ: Hướng đến nông nghiệp công nghệ cao

Hội thảo chiến lược xây dựng thành phố thực phẩm thông minh cho thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030