Tin mới nhất


MỜI THAM GIA HỘI THẢO "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BỨC XẠ TRONG NÔNG NGHIỆP, CHẾ TẠO VẬT LIỆU Y SINH VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG" VÀO THỨ 6 NGÀY 17/5/2019

Hội thảo “Sở hữu trí tuệ với văn hóa, thể thao và du lịch” tại TP. Đà Nẵng

TỌA ĐÀM LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Hội thảo “ỨNG DỤNG CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG, PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU” tại Đà Nẵng.