Tin mới nhất


Hội thảo khoa học: Tham vấn Đề án “Phát triển nguồn tin Khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng”.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Trường Đại học Đông Á.

V/v mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Nền tảng kết nối cung cầu công nghệ và phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp”