Mời đầu tư thực hiện Dự án phát triển báo chí & xuất bản

Nhóm ngành
Sản phẩm in ấn và xuất bản
Thông tin chi tiết

Dự án IDC 1.1997 đã góp phần thực hiện các chuyên đề " Thế giới & Việt Nam"; " Thế giới kinh tế" ...và nhiều cuốn sách giai đoạn 1997-2010. Nay tiếp tục thực hiện việc phát triển báo chí & xuất bản, rất cần các doanh nghiệp tham gia...

Thời glực hiệu lực
13/09/2019
company name

Công ty cổ phần Quốc tế Hải Hưng Công ty cổ phần

Xem thông tin công ty