Tư vấn luật doanh nghiệp tại Hải Dương

Nhóm ngành
Dịch vụ kinh doanh
Thông tin chi tiết

Công ty Luật Khai Phong – Hãng Luật uy tín và chuyên sâu về tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực Pháp Luật Đầu tư & Kinh doanh - “Đối tác Pháp lý tin cậy” của cộng đồng Doanh nghiệp Hải Dương và cả nước. Với kinh nghiệm tư vấn những Giao dịch pháp lý phức tạp, năng lực áp dụng Pháp luật chuyên sâu, Công ty cam kết hoạch định các giải pháp pháp lý tin cậy cho mọi yêu cầu tư vấn của Khách hàng qua Hệ Thống Dịch Vụ Pháp Lý:

Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án;                             

Pháp Luật Doanh Nghiệp, Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại                                         

Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng Xây Dựng & Bất Động Sản

Pháp Luật Thuế, Tài chính & Tín Dụng.

Pháp Luật về Hợp đồng

Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu; Pháp Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Luật Sư Kinh Doanh/Tư vấn thường xuyên & Giải quyết tranh chấp.

Công ty Luật Khai Phong: VP Hải Dương: Số 12/371, Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương; Tel: 0320.3891389; Email: consultkhaiphong.vn; www.khaiphong.vn/luatkhaiphong.com;

Thời glực hiệu lực
13/09/2019
company name

Công ty Luật TNHH Khai Phong và Cộng sự Công ty TNHH

Xem thông tin công ty