Bùi Huy Bình

Bùi Huy Bình

Địa chỉ thường trú: Số 32 Đường số 18, Tổ 54, KĐT An Phú - An Khánh, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM

Ngày sinh: 1979

Điện thoại: 974835181

Email: 974835181

Học hàm/ Học vị: Thạc sỹ

Cơ quan công tác: Công ty Cổ phần Giả pháp và Dịcn vụ Truy Xuất

Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

Lĩnh vực: Điện, điện tử, công nghệ thông tin
Dịch vụ đảm nhiệm

Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng