CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 3

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 3

Địa chỉ thường trú: 586 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày sinh: 1996

Điện thoại:

Email:

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ

Cơ quan công tác: CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 3

Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

Lĩnh vực: Truyền thông
Dịch vụ đảm nhiệm

Hợp đồng điện tử

Truyền thanh thông minh