Người đại diện nhà cung cấp: Mr Nguyễn Minh Đức

Địa chỉ liên hệ: 31 Đường Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: ducnguyen@hekate.ai

Phone: 0905061291

Fax: