Người đại diện nhà cung cấp: sunglass.kd@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: Văn Phòng: 131 Lê Đại Hành – Cẩm Lệ – Đà Nẵng. Nhà máy sản xuất: Đường số 11 KCN Hòa Cầm – Cẩm Lệ – Đà Nẵng. - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: sunglass.kd@gmail.com

Phone: 0905826468

Fax: