Người đại diện nhà cung cấp: PHẠM THỊ XUÂN NGUYỆT

Địa chỉ liên hệ: 60 Mẹ Nhu, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: thieuluc2000@yahoo.com.vn

Phone: 02363759002

Fax: 02363759622