Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Thị Trà My

Địa chỉ liên hệ: 56 Lê Đình Dương, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: hieu.lm@amadanang.edu.vn

Phone: 02363821821

Fax: