Người đại diện nhà cung cấp: tunglam-asia@tunglamgroup.vn

Địa chỉ liên hệ: 35 A-B-C Núi Thành, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: tunglam-asia@tunglamgroup.vn

Phone: 02363627676

Fax: 02363631455