Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Chân Trung

Địa chỉ liên hệ: 18A Trịnh Đình Thảo - phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng. - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: info@meico.com.vn

Phone: 02363 697 234

Fax: 02363 621 544