Người đại diện nhà cung cấp: bhtdn@bht.vn

Địa chỉ liên hệ: 48 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: bhtdn@bht.vn

Phone: 02363727656

Fax: 02363727677

Youtube: <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jY7z4IyDfiw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>