Người đại diện nhà cung cấp: Xanh và Xanh

Địa chỉ liên hệ: 31 Trần Phú - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: dan@xanhxanh.net

Phone: 0983.457.612

Fax: