Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Việt Trung

Địa chỉ liên hệ: Số 6, Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: info@mpbpo.com.vn

Phone: 02363945679

Fax: 02363 945 679