Người đại diện nhà cung cấp: codienvse@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: 23 Mẹ Thứ, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: codienvse@gmail.com

Phone: 0901131161

Fax: