Người đại diện nhà cung cấp: moitruongxanhsustech@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: 138 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: moitruongxanhsustech@gmail.com

Phone: 0888572889

Fax: