Người đại diện nhà cung cấp: mnt@minhnhatthanh.vn

Địa chỉ liên hệ: 64 Vũ Quỳnh, Thanh Khê, Đà Nẵng. - Quận Thanh Khê - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: mnt@minhnhatthanh.vn

Phone: 0236.6509419

Fax: