Người đại diện nhà cung cấp: Phạm Đình Tuấn - Giám đốc chi nhánh

Địa chỉ liên hệ: 301 Lê Đại Hành, TP Đà Nẵng - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: tuampham1411@gmail.com

Phone: 0947425448

Fax: