Người đại diện nhà cung cấp: ionpro2018@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: Thôn Đại La, Xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: ionpro2018@gmail.com

Phone: 0888257768

Fax: