Người đại diện nhà cung cấp: info@tudonghoadanang.com

Địa chỉ liên hệ: 156 Bắc Sơn, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: info@tudonghoadanang.com

Phone: 0982 434 694

Fax: 0918 434 694