Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Hữu Nhân

Địa chỉ liên hệ: Hero Tower - Tòa nhà cho thuê văn phòng tại Đà Nẵng 42 Đường 3 Tháng 2, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: nhantin41@gmail.com

Phone: 0914200244

Fax: