Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Hữu Thảo

Địa chỉ liên hệ: 52 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: info@oneoffice.com.vn

Phone: 0907555008

Fax: 02363 552268