Người đại diện nhà cung cấp: phucdainamdn@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: 31B Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: phucdainamdn@gmail.com

Phone: 0855115566

Fax: