Người đại diện nhà cung cấp: Lê Thanh Tùng

Địa chỉ liên hệ: 448 Nguyễn Kiệm Phường 3 Q.Phú Nhuận - Vietnam map

E-mail: tunglt.songhonggroup@gmail.com

Phone: 0839959550

Fax: 0839959556