Người đại diện nhà cung cấp: Văn Thị Thu Hương

Địa chỉ liên hệ: - Vietnam map

E-mail: Sales.quynhthienphat@gmail.com

Phone:

Fax: