Người đại diện nhà cung cấp: huudaiw@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: Số 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: huudaiw@gmail.com

Phone: 02366568468

Fax: 02363689288