Người đại diện nhà cung cấp: Nguyễn Đức Trị

Địa chỉ liên hệ: 36 Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: officer@hoatho.com.vn

Phone: 02363846290

Fax: 02363846 216