Người đại diện nhà cung cấp: contact@sdc.udn.vn

Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - Vietnam map

E-mail: contact@sdc.udn.vn

Phone: 02362240741

Fax: