Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng mời tham dự Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Nhằm góp phần thúc đẩy quá trình phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, hoạt động ươm tạo, tiếp cận các mô hình thành công về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học, cao đẳng, Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 8h00 - 11h30, thứ Năm, ngày 06 tháng 5 năm 2021.
Địa điểm: Khách sạn Tre xanh bên Cảng (Bamboo Green Hotel) - 177 Trần Phú - thành phố Đà Nẵng.
Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ trân trọng kính mời Quý đơn vị/cá nhân tham dự buổi Hội thảo và thông tin đăng ký gửi về Trung tâm trước ngày 04/5/2021.
Thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng, 49 Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (02363) 898 133 hoặc 0905.378337 (gặp Ms Đào); Email: daopa@danang.gov.vn.
Trân trọng./.