Văn bản pháp quy


Tại sao phải tiếp tục ở thuê khi thu nhập bình quân 10 triệu đồng?